Jak to jest z tym programowaniem? Moda czy nieunikniona konieczność?

computer-programming

 

 

 

 

Jak to jest z tym programowaniem? Moda czy nieunikniona konieczność?

 

Czytając na portalach opinie rodziców na temat konieczności nauki programowania widać jeszcze stereotypy związane z zawodem informatyka, pracownika wsparcia IT – zawód nudny, trudny, dla wąskiej wyspecjalizowanej grupy, która do tego jest nieprzystosowana społecznie.
Tymczasem już teraz szacuje się, że do 2020 roku w Europie zabraknie prawie 900 000 pracowników branży IT.

Zapotrzebowanie na wykwalifikowanych specjalistów IT rośnie w krajach Unii w tempie ok. 3% rocznie. Jednocześnie liczba osób kończących studia o specjalizacjach z zakresu nowych technologii spada – pomiędzy 2006 a 2013 r. zmniejszyła się o 13%.

 

Dodatkowym problemem jest niewielki udział kobiet w tej grupie, kierunki związane z IT studiuje i kończy średnio co najmniej dwukrotnie więcej mężczyzn.

Jak wynika z danych opublikowanych przez Komisję Europejską kobiety w IT stanowią zaledwie 19 proc. wszystkich specjalistów w tej branży. Prognozy statystyczne mówią o stałym wzroście ilości kobiet w IT.

Pomimo istniejących stereotypów należy zrozumieć, że programowanie już dziś to umiejętność podstawowa tak samo istotna jak umiejętność pisania i czytania. Dlatego ważne jest aby dzieci miały możliwość nauki programowania od najmłodszych lat, bez względu na płeć.
Technologia jest już na stałe w życiu każdego z nas. Nie wystarczy już umieć korzystać z niej ale trzeba ją rozumieć i mieć bezpośredni wpływ na nią. Tylko w ten sposób nasze dzieci będą miały aktywny wpływ na zmiany jakie się dzieją, staną się współtwórcami a nie biernymi konsumentami.

Należy też pamiętać, że w nauka programowania daje dzieciom znacznie więcej niż poznanie języka kodowania. Dzieci rozwijają m. in. umiejętności analizowania, logicznego myślenia, szukania rozwiązań, samodzielnego myślenia.

Współczesny rynek pracy jest bardzo dynamiczny, nasze dzieci będą pracowały w zawodach które jeszcze nie istnieją. Motywowanie i wspieranie dzieci wpływa na polepszenie wyników w dziedzinach związanych z naukami ścisłymi. Przekazanie dzieciom konkretnych umiejętności już w młodym wieku, zapewnia im w przyszłości nie tylko przewagę na globalnym rynku pracy, ale także buduje pewność siebie i swoich możliwości.

 

Jeśli do tej pory twoje dziecko nie zaczęło się uczyć kodowania, najwyższa pora to zmienić.