Cookies

1. Strona internetowa www.fscd.pl może wykorzystywać pliki cookies, które służą identyfikacji przeglądarki użytkownika podczas korzystania z tej strony.

2. Cookies to pliki tekstowe, dane informatyczne przechowywane w urządzeniach użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pozwalają m.in. zidentyfikować rodzaj urządzenia użytkownika i wyświetlać strony internetowe dostosowane do indywidualnych preferencji. Pliki cookies zawierają najczęściej adres strony internetowej, czas przechowywania na urządzeniu użytkownika oraz własny unikatowy identyfikator.

3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a) dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
c) utrzymania sesji użytkownika serwisu internetowego (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.

4. Dane techniczne zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników korzystających ze strony internetowej http://www.fscd.pl/, zbierania danych demograficznych, a także w celach prowadzenia statystyk oglądalności strony lub do personalizacji jej zawartości.

5. Pliki cookies nie pozwalają na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych i adresowych użytkownika, nie są szkodliwe ani dla urządzenia końcowego, ani dla danych jego użytkownika, dlatego zaleca się niewyłączanie ich obsługi w przeglądarce. W przypadku wyłączenia obsługi tych plików niektóre funkcje strony internetowej http://www.fscd.pl/ mogą przestać być dostępne.

6. W wielu przypadkach przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

7. Więcej o ciasteczkach możesz przeczytać tutaj. (hiperłącze do http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko)

 

Ochrona danych osobowych w Fundacji

1. W czasie korzystania z serwisów należących do Fundacji możesz zostać poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych poprzez wypełnienie formularza lub w inny sposób. Dane, o które będziesz proszony, to w większości przypadków imię i nazwisko oraz adres e-mail.

2. Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania serwisu. Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, którą te dane dotyczyły.

3. Pracownicy Fundacji są zobowiązani, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych do zachowania tajemnicy.

4. Administratorem danych osobowych jest Fundation For Strategic Competence Development z siedzibą Warszawie (04-682) przy ul. Stanisława Krupki 10, NIP: 9522128175 Regon: 147084098, który dokonuje przetwarzania danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182 j.t.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.)

5. Fundacja zbiera tylko te dane, które są niezbędne do należytego świadczenia oferowanych usług. Dane osobowe mogą zostać udostępnione innym odbiorcom wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych przez Fundację w szczególności partnerom konferencji organizowanym przez Fundację, przedsiębiorcom pośredniczącym w zamawianiu usług kurierskich, operatorom pocztowym i firmom kurierskim w celu nadania przesyłki. Baza danych osobowych podlega ochronie prawnej. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

6. Administrator zapewnia realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia, w drodze wysłanego drogą elektroniczną oświadczenia na adres mailowy Fundacji lub za pośrednictwem telefonu, faksu bądź listownie. W przypadku nieudostępnienia lub usunięcia danych osobowych, Fundacja zastrzega sobie prawo odmowy świadczenia usług drogą elektroniczną.

7. Strona internetowa może zawierać linki do zewnętrznych stron internetowych. Fundacja nie jest odpowiedzialna za politykę prywatności lub treść takich witryn, których zasady ochrony danych osobowych mogą różnić się od zasad Fundacji.

8. Fundacja zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian w Polityce Prywatności. Zmiany te wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na http://www.fscd.pl/.

9. W razie dodatkowych pytań dotyczących Polityki Prywatności, należy skontaktować się z Fundacją, pisząc na adres: ul. Rozbrat 44/123, 00-419 Warszawa lub wysyłając wiadomość na adres e-mail: rekrutacja@fscd.pl.