fcsd.pl

Biznes, Finanse, Prawo, Polityka, Nauka

Prawo

Czym jest skarga konstytucyjna? Kilka porad na temat tego środka prawnego

Czym jest skarga konstytucyjna? Kilka porad na temat tego środka prawnego

Z pewnością w każdym państwie zdarza się, że politycy proponują ustawy, które nie są akceptowane przez społeczeństwo. Nie powinniśmy zapominać o tym, że choć grupa polityków rządzi naszym państwem, każdy obywatel także może mieć realny wpływ na to, co obecnie dzieje się w jego kraju. Jeżeli jakaś ustawa w szczególności godzi w nasze prawa, narzuca nam zbyt wiele rzeczy, które nie są dla nas odpowiednie, można spróbować ją wycofać. W jaki sposób można to zrobić? Oto kilka podpowiedzi, w jaki sposób obywatele także mogą mieć wpływ na dzieje kraju.

Normy prawne niezgodne z Konstytucją

Życie w państwie, którego losami często kieruje grupa osób nieznających się zbyt dobrze na swojej pracy, jak również nieposiadających odpowiednich kompetencji może okazać się niezwykle trudne. W szczególności obywatele mogą to dostrzec, gdy rządzący podejmują wiele decyzji, często bardzo kontrowersyjnych, jedynie w swoim interesie, nie zwracając zbyt dużej uwagi na naród. Właśnie na tej podstawie powstaje wiele różnorodnych ustaw, a także pozostałych aktów prawnych, które często godzą w życie obywateli i sprawiają, że przykładowo ogranicza się ich wolność w znacznym stopniu. Jednak warto pamiętać o tym, że obywatel nie jest bierną osobą, która tak naprawdę nie ma żadnego wpływu na losy swojego kraju. Oczywiście w sejmie oraz senacie rządzi kilkaset osób, jednak prawo zostało skonstruowane tak, że obywatele także mają możliwość wypowiedzenia się w przypadku wielu sytuacji w szczególności, gdy przykładowo ustanowione akty prawne bardzo godzą w ich wolność, ograniczają swobodę obywatelską lub też są niezgodne między innymi z Konstytucją. Co można w takim przypadku zrobić?

Kiedy obywatel ma głos

Gdy ustanowiony akt prawny spotyka się ze sprzeciwem ze strony społeczeństwa, warto pamiętać o tym, że można działać. W szczególności jeżeli jest on niezgodny z obecnie obowiązującą konstytucją w państwie, można zdecydować się na doskonałe rozwiązanie jakim jest skarga konstytucyjna. Coraz więcej specjalistów korzysta właśnie z takiej możliwości, ponieważ często jest to tak naprawdę jedyna droga do tego, aby zatrzymać zmiany, które już rozpoczęli rządzący. Warto pamiętać o tym, że tak naprawdę każdy może mieć wpływ na losy swojego kraju i jeżeli jest jakiś akt prawny w szczególności niezgodny z Konstytucją, warto działać. Czym więc dokładnie jest wspomniana skarga konstytucyjna oraz kto może ją złożyć i na jakich warunkach?

Czym jest skarga konstytucyjna?

Warto wiedzieć, że wspomniana skarga konstytucyjna nie jest to nic innego jak specjalny środek prawny, który został ustanowiony do usuwania normy prawnych z systemu prawa, które nie są zgodne z Konstytucją. Z takiego rozwiązania korzysta coraz więcej specjalistów. Należy jednak pamiętać o tym, że wspomniana skarga konstytucyjna koniecznie musi odpowiadać wszelkim warunkom formalnym pisma procesowego, które zostały ustanowione przez Kodeks postępowania cywilnego, jak również poprzez ustawę o Trybunale Konstytucyjnym. Dokument powinien zostać sporządzony i tym samym podpisany przez adwokata lub też radcę prawnego. Wyjątek jest w przypadku, gdy przykładowo składa się ją już we własnej sprawie sędzia, a także prokurator, jak również notariusz, czy też profesor lub doktor habilitowany posiadający tytuł nauk prawnych. Z pewnością jeżeli te wszystkie założenia zostaną spełnione, skarga konstytucyjna będzie mogła zostać rozpatrzona. W ostatnim czasie specjaliści dość często korzystają z takiej możliwości.

Udostępnij