fcsd.pl

Biznes, Finanse, Prawo, Polityka, Nauka

Biznes

Co składa się na elektroniczne systemy zabezpieczeń?

Co składa się na elektroniczne systemy zabezpieczeń?

Właściciele obiektów komercyjnych doskonale wiedzą, jak ważna jest ochrona mienia oraz zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym w budynku i na jego terenie. Dzisiaj skuteczna ochrona biznesów nie jest możliwa bez wykorzystywania nowoczesnej technologii. W artykule omówimy najważniejsze zespoły urządzeń i oprogramowania, które wchodzą w skład elektronicznych systemów zabezpieczeń.

Co to są elektroniczne systemy zabezpieczeń?

Do elektronicznych systemów zabezpieczeń zalicza się urządzenia, podzespoły oraz towarzyszące im systemy, które służą do alarmowania, wykrywania zagrożeń, kontrolowania i monitorowania wyznaczonych pomieszczeń i stref. Najważniejszą rolą zaawansowanych technologii jest ochrona osób oraz mienia, wczesne sygnalizowanie zagrożeń i przeciwdziałanie występowania niebezpiecznych sytuacji. Elektroniczne systemy alarmowe stosuje się powszechnie w budynkach komercyjnych oraz w obiektach użyteczności publicznej, dzięki temu podnosi się poziom bezpieczeństwa i zapobiega się stratom materialnym.

System kontroli dostępu w obiektach

W niektórych obiektach nie może zabraknąć systemów do kontroli dostępu. To jedna ze skuteczniejszych metod zabezpieczania danych, pomieszczeń lub stref, poprzez kontrolowanie i ograniczenie dostępu niepowołanym osobom. Elektroniczne systemy zabezpieczeń w postaci kontroli dostępu są niezbędne w bankach, w placówkach medycznych, ale też we wszystkich przedsiębiorstwach, w których znajdują się np. serwerownie lub pomieszczenia z poufnymi danymi.

Ciekawym rozwiązaniem z zakresu kontroli dostępu są inteligentne kłódki GPS/GSM Lokies. Taka kłódka nie wymaga klucza, a jej działanie opiera się głównie na łączności Bluetooth. Właściciel urządzenia ma dostęp do informacji, kiedy i kto otwierał kłódkę. Rozwiązanie jest wykorzystywane nie tylko do ochrony obiektów, ale również do ochrony przewożonych ładunków – służy tutaj jako elektroniczna plomba otwierana zdalnie poprzez aplikację. Jeśli interesuje Cię to rozwiązanie, zajrzyj na stronę https://bezpieczenstwo.impel.pl/elektroniczne-systemy-zabezpieczen/.

Monitoring wizyjny i system alarmowy, czyli jak poprawić bezpieczeństwo obiektu

Jednym z najbardziej znanych elektronicznych systemów zabezpieczeń jest monitoring wizyjny. System telewizji dozorowanej rejestruje i przekazuje obraz z kamer rozmieszczonych w obiekcie, co umożliwia stały nadzór i obserwację w czasie rzeczywistym. Dzięki temu udaje się np. zidentyfikować sprawcę zdarzenia lub przeprowadzić kontrolę poprawności procesów. Monitoring wizyjny dba o bezpieczeństwo pracowników, chroni mienie oraz wizerunek pracodawcy.

W skład elektronicznych systemów zabezpieczeń wchodzą również wszystkie systemy alarmowe, które wykrywają i sygnalizują o niebezpiecznych sytuacjach (np. włamaniach, zalaniu, pożarze, obecności gazu). Elektroniczne systemy alarmowe składają się m.in. z detektorów, czujek, syren alarmowych, które połączone są z centralą alarmową – to tutaj analizuje się wszystkie sygnały i podejmuje odpowiednie działania.

Udostępnij