fcsd.pl

Biznes, Finanse, Prawo, Polityka, Nauka

Biznes

Faktoring bez regresu czy z regresem – w jakich sytuacjach należy się zabezpieczyć?

Faktoring bez regresu czy z regresem – w jakich sytuacjach należy się zabezpieczyć?

Faktoring bez regresu jest możliwie największym zabezpieczeniem swojej działalności przed nieuczciwym kontrahentem lub – co gorsze – jego niewypłacalnością. Niestety jest on odpowiednio droższy niż jego niepełny odpowiednik.

W dzisiejszym artykule wykażemy, w jakich konkretnych sytuacjach warto skorzystać z faktoringu bez regresu, a w jakich wystarczy jego wersja z regresem. Nie jesteś pewien czy korzystać z usługi z ubezpieczeniem należności poprzez windykację? W poniższym tekście rozwiejemy wszelkie wątpliwości. Zapraszamy do lektury.

Faktoring bez regresu czy z regresem? Który wybrać?

Ilekroć dany przedsiębiorca bierze pod uwagę skorzystanie z faktoringu bez regresu, porównuje go z tym z regresem. Zawsze przychodzi bowiem chęć obcinania kosztów i skorzystania z tańszego rozwiązania. Sęk w tym, że to ostatnie nie posiada jednak zabezpieczenia przed brakiem zapłaty kontrahenta.

Zarówno faktoring bez regresu, jak i ten z regresem odpowiadają dwóm różnym sytuacjom biznesowym. Każda z nich zaoferuje nam więc zupełnie inne możliwości. To właśnie rozróżnienie tych sytuacji biznesowych jest kluczowe dla optymalizacji oraz dopasowywania do siebie najlepszych rozwiązań.

Jak przebiega proces usługi faktoringu?

Zapewnienie płynności finansowej swojej firmie jest niezbędne w dobie narastającego kryzysu. Sprowadza się ono do posiadania kapitału obrotowego – to jest gotówki, którą możemy swobodnie przeznaczyć na bieżące potrzeby firmy, już wedle własnego uznania.

Podstawowym narzędziem, które pozwala nam na zyskanie kapitału obrotowego, a tym samym zabezpieczenie płynności finansowej jest faktoring. Usługa ta sprowadza się do następującej sytuacji. Usługobiorca (nazywany faktorantem) przekazuje firmie finansującej (nazywanej faktorem) fakturę z odroczonym terminem płatności.

Ta ostatnia zaś w przeciągu, najpóźniej 24 godzin, przelewa na jego konto równowartość zawartej na fakturę kwoty. Co oczywiste pobiera z niej niewielki procent, jako wynagrodzenie. W rezultacie podmiot korzystający z usługi oferuje swoim kontrahentom możliwość zapłaty za zakupiony produkt czy usługę w dogodnym dla siebie terminie, a jednocześnie gotówkę dostaje od ręki.

Specyfika faktoringu bez regresu (faktoringu pełnego)

Opisana powyżej usług faktoringu – owszem – oferuje nam zastrzyk gotówki, ale na tym się kończy. Co jednak w przypadku, jeśli natkniemy się na nieuczciwego kontrahenta lub jest on po prostu niewypłacalny? Z myślą o takich właśnie sytuacjach pomyślany został faktoring bez regresu, nazywany też pełnym.

W ramach faktoringu bez regresu liczyć bowiem możemy na pełne przejęcie ryzyka związanego z brakiem otrzymania przez nas wpłaty od naszego dłużnika. Innymi słowy, firma faktoringowa bierze na siebie odpowiedzialność za windykację długu. Wysiłek związany z egzekwowaniem należności jest w całości zdjęty z naszych barków.

Oprócz opisanego powyżej zastrzyku finansowego zaoferuje on nam ponadto:

  • przejęcie pełnej odpowiedzialności za proces windykacji należności;
  • ustawiczne przypominanie dłużnikowi o narastającej zaległości;
  • wezwanie go do dokonywania opłat we wskazanym terminie;
  • permanentne monitorowanie zadłużenia oraz spływów od dłużnika.

W jakich sytuacjach należy się zabezpieczyć faktoringiem bez regresu?

Podsumowując wiedzę z powyższego akapitu – faktoring bez regresu sprowadza się nie tylko do sfinansowania należności, ale i do pełnego przejęcia ryzyka niewypłacalności kontrahenta przez firmę faktoringową. W krótkich słowach – usługa ta łączy korzyści finansowe z zabezpieczeniem.

Idealnie nada się więc w następujących sytuacjach:

  • jeśli z tego czy owego powodu chcemy monitorować swoje płatności;
  • kiedy istnieje duże ryzyko inwestycyjne;
  • jeśli planujemy zwiększyć sprzedaż i szukamy nowych niesprawdzonych jeszcze kontrahentów;
  • kiedy wchodzimy na nowy, nieznany nam rynek czy branżę (zwłaszcza za granicą);
  • jeśli otrzymujemy sygnały, że dany kontrahent może nam nie chcieć zapłacić;
  • zawsze, kiedy nie jesteśmy pewni, otrzymania zapłaty.

Podsumowanie

W świetle powyżej przedstawionych argumentów widzimy więc jasno, że faktoring bez regresu odpowiada wszelkim sytuacjom biznesowym, które obarczone są ryzykiem. Warto z niego korzystać, zwłaszcza jeśli wchodzimy na rynek z nowym produktem czy usługą i nie jesteśmy w stanie w pełni przewidzieć zachowań naszych potencjalnych kontrahentów.

Udostępnij