fcsd.pl

Biznes, Finanse, Prawo, Polityka, Nauka

Finanse

Czym jest wskaźnik ogólnego zadłużenia?

Czym jest wskaźnik ogólnego zadłużenia?

Czym jest wskaźnik ogólnego zadłużenia i jakie ma zastosowanie? Dlaczego analiza zadłużenia jest istotna i nie należy o niej zapominać? Na te i inne pytania odpowiedzi znajdują się w poniższym artykule.

Czym jest wskaźnik ogólnego poziomu zadłużenia?

Wskaźnik ogólnego poziomu zadłużenia, występujący także pod nazwą debt ratio lub DR, jest rodzajem wskaźnika finansowego. Jakie parametry mierzy? Stosunek kapitałów obcych (zobowiązania ogółem i rezerwy na zobowiązania) do aktywów ogółem. Wskaźnik ten jest uznawany za dobrze obrazujący ogólną strukturę finansowania aktywów przedsiębiorstwa. Eksperci zalecają, by regularnie monitorować wskaźnik ogólnego poziomu zadłużenia. Pozwoli to zapobiec utracie budowanej przez lata wiarygodności kredytowej przedsiębiorstwa, a nawet bankructwu.

Więcej informacji na temat wskaźnika ogólnego poziomu zadłużenia można znaleźć tutaj: https://pragmago.pl/porada/wskaznik-ogolnego-zadluzenia-jak-go-obliczyc-i-kiedy-warto-to-zrobic/ 

Zastosowanie wskaźnika ogólnego poziomu zadłużenia

Poza możliwością bieżącego kontrolowania struktury finansowania aktywów firmy, wskaźnik ogólnego poziomu zadłużenia ma także inne, pomniejsze zastosowania. Kolejną funkcją tego wskaźnika jest rozpoznanie różnych źródeł finansowania aktywów, a ponadto także efektywności zaangażowania kapitału oraz jego struktury. Informacje te są istotne z punktu widzenia wierzycieli. Dzięki wskaźnikowi dowiadują się, w jakim stopniu ich wierzytelności są zabezpieczone majątkiem firmy.

Jak interpretować wynik analizy?

Wskaźnik ogólnego poziomu zadłużenia oblicza się według prostego wzoru. Wystarczy zobowiązania ogółem podzielić przez aktywa ogółem. Wynikiem będzie wskaźnik ogólnego zadłużenia – liczba z zakresu 0-1. W tym wypadku im wyższy wynik – zbliżający się do 1 – tym więcej w majątku firmy zewnętrznych źródeł finansowania. Przykłady takich źródeł to kredyty, pożyczki, dotacje. Niski wynik to sygnał, że firma w całości lub większości finansuje się samodzielnie. 

Jakie są normy dotyczące wskaźnika ogólnego zadłużenia?

Eksperci nie są zgodni co do tego, jakie są normy wskaźnika ogólnego zadłużenia. Według zagranicznych źródeł bezpiecznym wynikiem jest liczba z przedziału od 0,3 do 0,6. Z kolei polskie źródła podają dużo precyzyjniejszy zakres, mieszczący się od 0,57 do 0,67. 

DR pomocą w ocenie ryzyka kredytowego

Wskaźnik kapitału ogólnego to cenna informacja dla banku o tym, jakie jest zadłużenie firmy. Wiele instytucji finansowych bierze ten czynnik pod uwagę (oczywiście wiele innych także), by ocenić ryzyko kredytowe danego przedsiębiorstwa. W tym wypadku trudno o podanie jednej normy dla przedstawicieli różnych branży – niektóre (np. punkty gastronomiczne) mają z reguły większe zadłużenie, a inne (np. firmy z szeroko pojętej branży IT) znacznie mniejsze. 

Wskaźnik ogólnego zadłużenia – podsumowanie

Wskaźnik ogólnego zadłużenia można obliczyć samodzielnie za pomocą prostego, wymienionego we wcześniejszej części tekstu wzoru. Istnieją też programy – darmowe i płatne – do wykonywania takich obliczeń. Można też użyć do tego Excela. Istnieje wiele wyspecjalizowanych w takich działaniach podmiotów, które służą fachową poradą i prawidłowo wykonają te obliczenia. Warto trzymać rękę na pulsie, by wiedzieć, jak w danym momencie przedstawia się struktura finansowania aktywów firmy i – w razie potrzeby – odpowiednio zareagować nim będzie za późno. 

Artykuł sponsorowany

Udostępnij