fcsd.pl

Biznes, Finanse, Prawo, Polityka, Nauka

Edukacja

Co to jest monstrancja?

Co to jest monstrancja?

Monstrancja jest jednym z przedmiotów wykorzystywanych podczas liturgii katolickiej. Warto zapoznać się ze szczegółowymi informacjami na temat tego wyrobu.

Charakterystyka monstrancji

Monstrancje to określenie naczyń liturgicznych o specyficznym charakterze. Te przedmioty są szeroko wykorzystywane w obrzędach liturgicznych w kościołach i parafiach. We wnętrzu monstrancji umieszczona zostaje konsekrowana hostia. Przedmiot wystawia się przed zgromadzony lud, gdzie dokonywana jest jego adoracja. Monstrancje są szeroko wykorzystywane także podczas różnego rodzaju nabożeństw, na przykład Gorzkich Żali. Większa ilość informacji na ten temat dostępna jest na stronie Wszystkodlaparafii.pl.

Sposób używania monstrancji

Monstrancja to przedmiot, który powinien być używany jedynie po konsekracji przez biskupa, co jest niezwykle istotne. Podczas adoracji hostia wyjmowana jest z tubernakulum przez duchownego. Umieszczenie hostii we wnętrzu monstrancji możliwe jest dzięki wykorzystaniu specjalnego uchwytu o nazwie melchizedeka. Odmawiane są modlitwy, po których duchowny błogosławi lud. Najświętszy sakrament trafia ponownie do tabernakulum, gdzie jest w pełni bezpieczny.

Budowa monstrancji

W obecnych czasach poszczególne modele monstrancji są względem siebie zróżnicowane wielkością, kształtem, a także rodzajem zdobień. Monstrancja swoim wyglądem może nawiązywać również do różnych motywów religijnych, na przykład obiektów sakralnych lub ważnych osób, takich jak Maryja. Monstrancja składa się z kilku podstawowych elementów. Wśród nich można wskazać stopę, która zapewnia odpowiedni poziom stabilności całemu przedmiotowi. Kolejnym elementem jest trzon, który ułatwia chwytanie monstrancji oraz jej trzymanie przez duchownego. Repozytorium to główna część naczynia,  do której zostaje włożona hostia. Zwieńczeniem monstrancji jest także krzyż święty, który znajduje się w jej centralnej części.

Sposób wykonania monstrancji

Monstrancja może być wykonana z dość zróżnicowanych materiałów. Jednak wśród nich największą popularnością cieszy się mosiądz. Naczynia tego rodzaju mogą być tworzone również ze srebra, które pokrywane jest dodatkowo złotem. W dawnych czasach monstrancja przybierała nieco inną formę. Ten przedmiot podobny był do małej kapliczki, która stanowiła symbol świątyni Chrystusa. Aktualnie bardzo często wykorzystuje się motyw promienistej glorii. W jej centralnej części umieszczana jest hostia. Wszystkodlaparafii.pl to miejsce, w którym można zapoznać się z dokładniejszą specyfiką tego typu produktów.

Udostępnij