fcsd.pl

Biznes, Finanse, Prawo, Polityka, Nauka

Prawo

Jak składać petycje obywatelskie? Czy prowadzą one do zmian?

Jak składać petycje obywatelskie? Czy prowadzą one do zmian?

Demokracja wbrew pozorom nie jest systemem idealnym, a często zdarza się, że wybrane przez polityków i społeczeństwo ustawy prawne są niesprawiedliwe lub nawet niekorzystne dla każdego obywatela. Istnieje jednak sposób, aby przynajmniej spróbować przekonać władze do zmiany danego elementu prawa. Są nim petycje obywatelskie, które nieraz prowadziły do ogromnych sukcesów z perspektywy społeczeństwa. Oczywiście nie ma gwarancji, że dana petycja się przyjmie, jednak zdecydowanie warto wiedzieć, jak ją napisać.

Czym dokładnie jest petycja obywatelska?

Najprościej rzecz ujmując, petycją obywatelską nazywa się prośbę o zmianę obowiązujących zasad złożoną przez jednego lub wielu obywateli do wyższego organu władzy. Może ona dotyczyć dowolnej kwestii i być złożona do każdego organu prawnego, tak długo jak ma on moc sprawczą pozwalającą mu na ewentualne dokonanie zmian. Najczęściej przyjmowanymi wnioskami są te z dużą ilością podpisów osób trzecich, jednak niekiedy zdarza się, że petycja pojedynczej osoby jest na tyle słuszna, że na jej podstawie dokonywane są zmiany.

Warto jednak wiedzieć, że w praktyce składanie petycji obywatelskiej nie idzie tak gładko jak opisuje to definicja prawna. Organy władzy często unikają rozpatrywania wniosków lub po prostu spędzają nad nimi skrajnie dużą ilość czasu. Co więcej, w przypadku niewygodnych propozycji politycy często stosują wiele zwodniczych sztuczek, które pozwalają im się wymigiwać od danej petycji. Mowa tu chociażby o przekierowaniu sprawy do innego organu władzy, złożeniu obietnic bez pokrycia, czy też podawanie absurdalnych powodów odrzucenia petycji. Nie znaczy to jednak, że nie ma sensu aby złożyć petycję obywatelską. Szacuje się, że wnioski składane do Sejmu są w około 50% odrzucane, ale oznacza to również, że aż połowa z dziesiątek petycji jest akceptowanych. Przy odpowiedniej ilości podpisów, argumentacji i może również odrobinie szczęścia składając petycję obywatelską można doprowadzić nawet do ogromnych zmian.

Jak napisać petycję obywatelską?

Tak naprawdę nie ma określonej konkretnej formy, którą powinna przyjąć petycja. Może ona być napisana w dowolny sposób, tak długo jak poruszany w niej problem będzie dokładnie omówiony oraz dobrze uzasadniony. Należy jednak pamiętać, że złożona petycja ma przekonać swojego adresata do słuszności zmian, dlatego najlepiej ją napisać z pokorą i szacunkiem. Przyjmuje się, że w petycji powinny zostać zawarte kolejno opis problemu, propozycja zmian z uwzględnieniem wszelkich przeszkód stojących na drodze ku ich wprowadzeniu, porządna argumentacja swojego stanowiska oraz oczywiście podpisy każdej z osób, które się za nią opowiadają. Warto też wspomnieć, że do petycji obywatelskich często dodaje się również załączniki, stanowiące dodatkowe dowody na słuszność swojej prośby.

Czy petycję obywatelską można złożyć przez internet?

Współcześnie niemalże wszystkie sprawy urzędowe można załatwiać zdalnie, zwłaszcza odkąd rozpoczęła się pandemia COVID-19. Petycje obywatelskie nie są tu wyjątkiem, a ich złożenie w formie elektronicznej jest jeszcze prostsze niż w przypadku papierowego dokumentu. Warto też dodać, że decydując się na elektroniczną petycję obywatelską można bardzo łatwo zebrać podpisy osób o podobnych poglądach, niezależnie od tego czy sprawa dotyczy tylko mieszkańców danego osiedla, miasta, czy też wszystkich obywateli Polski. Można chociażby wypromować prowadzoną zbiórkę podpisów w mediach społecznościowych, z których korzysta praktycznie każdy.

Udostępnij