fcsd.pl

Biznes, Finanse, Prawo, Polityka, Nauka

Prawo

Jak złożyć odwołanie od wyroku sądu apelacyjnego?

Jak złożyć odwołanie od wyroku sądu apelacyjnego?

W dzisiejszych czasach zdarza się, że ludzie muszą rozwiązywać swoje problemy w sądzie. Kiedy dojdzie do sporu i dwie strony domagają się przyznania swojej racji, możliwe będzie skorzystanie z usług sądu apelacyjnego. Pomimo przedstawiania dowodów wyroki sądów bywają nieuczciwe. Z tego powodu, warto wiedzieć jak złożyć odwołanie od wyroku sądu apelacyjnego.

Czym zajmuje się sąd apelacyjny?

Jest to organ wymiaru sprawiedliwości, który został powołany do rozstrzygania spraw z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego, rodzinnego i opiekuńczego, karnego oraz prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Sprawy są rozpatrywane w II instancji, to znaczy że po zapadnięciu wyroku sądu w I instancji, istnieje możliwość apelacji.

Ponadto, sąd apelacyjny zajmuje się sprawami wskazanymi bezpośrednio przez ustawę, przez co stanowią funkcję dyscyplinarną I instancji dla sędziów sądów powszechnych. Sądy apelacyjne są powoływane oraz znoszone przez ministra sprawiedliwości po wydanej opinii Krajowej Rady Sądownictwa.

Jak odwołać się od decyzji sądu?

Odwołanie od wyroku sądu apelacyjnego przysługuje stronie przegranej. W przypadku kiedy decyzja sądu jest częściowo niekorzystna dla obu stron, wtedy odwołanie może złożyć każda z nich.

Pierwszym krokiem do wniesienie apelacji jest złożenie wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku po niekorzystnej decyzji sądu. W ten sposób, organ wymiaru sprawiedliwości musi sporządzić pisemne motywy rozstrzygnięcia sprawy. Te dokumenty zawierają informacje na temat tego na podstawie jakich praw oraz przyczyn sąd wydał dany wyrok. Pakiet dokumentów jest przesyłany wraz z pisemnym wyrokiem do strony przegranej, która na tej podstawie może wnieść o apelację. Ważne jest, że wniosek należy wnieść do sądu, który wydał niekorzystną decyzję, w terminie dwóch tygodni od doręczenia.

Przygotowując się do apelacji, strona przegrana musi jednoznacznie wskazać, z którą częścią wyroku się nie zgadza oraz jakie zarzuty formułuje wobec strony przeciwnej. Istnieje również możliwość złożenie wniosku o sprawdzenie dowodów, które mogą okazać się kluczowe do rozwiązania sprawy. Jednocześnie, należy przygotować odpis dla strony przeciwnej, a apelację należy wysłać listem lub złożyć w biurze podawczym danej jednostki wymiaru sprawiedliwości.

Czy apelacja jest zawsze konieczna?

Ogólnie rzecz biorąc, wniesienie apelacji nie musi być potrzebne. Jeżeli strona przegrana złoży wniosek, a następnie w drodze postępowania sądowego, po raz kolejny zostanie wydany wyrok niekorzystny dla niej, musi ponieść wszelkie dodatkowe koszty. Z tego powodu, przed podjęciem decyzji o złożeniu apelacji warto przedyskutować sprawę z prawnikiem. Może się bowiem okazać, że posiadane kontrargumenty oraz dowody są zbyt słabe i jednoznacznie nie przechylają szali zwycięstwa. Jednocześnie, doświadczony prawnik będzie osobą, która zajmie się przygotowaniem dokumentów tak, aby apelacja posiadała wszystkie niezbędne informacje. Warto zastanowić się nad nadaniem pełnomocnika z urzędu, gdyż jest to rozwiązanie dla mniej zamożnych ludzi. Współpraca ze specjalistą jest pewnym gwarantem, iż wszystkie sformułowane oskarżenia będą zgodne z ogólnie panującą nomenklaturą, która bywa zawiła.

Podsumowując, w przypadku wydania niekorzystnego wyroku przez sąd I instancji strona przegrana posiada prawo do złożenia apelacji. W tym celu, należy przygotować pakiet dokumentów oraz dowodów, które należy złożyć w biurze podawczym jednostki wymiaru sprawiedliwości, która wydała niekorzystną decyzję. Jednocześnie warto pamiętać, że powtórne przegranie sprawy może doprowadzić do konieczności poniesienia kosztów. Z tego powodu, najlepszym rozwiązaniem będzie skorzystanie z usług doświadczonego prawnika.

Udostępnij