Jak wyegzekwować alimenty?

Niepłacący alimenciarze to w Polsce prawdziwa plaga. Ojcowie niewiele robią sobie z wyroku sądu, który zobowiązuje ich do comiesięcznego przekazywania określonej kwoty na swoje dziecko. Czy jest na to jakaś rada? Jak wyegzekwować alimenty?

Przede wszystkim potrzebujesz wyroku sądu

A zatem jak wyegzekwować alimenty? Zanim rozpoczniesz walkę o należne świadczenie, upewnij się, że wyrok je zasądzający stał się już prawomocny. W takiej sytuacji musisz wystąpić do sądu o nadanie orzeczeniu klauzuli wykonalności. Ona bowiem stanie się podstawą do wszczęcia postępowania egzekucyjnego przez komornika. W podaniu należy przede wszystkim wskazać o jaki wyrok chodzi, kiedy został wydany oraz jakie były strony tego postępowania, a także dołączyć otrzymane orzeczenie. Wniosek o nadanie klauzuli wykonalności sąd powinien rozpoznać niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia jego złożenia.

Zwróć się do komornika z wnioskiem o wszczęcie egzekucji

Jak wyegzekwować alimenty, kiedy posiadamy już wyrok z klauzulą wykonalności? Kolejnym krokiem jest zwrócenie się do komornika o wszczęcie postępowania egzekucyjnego. W tym celu również należy sporządzić stosowny wniosek, do którego musisz dołączyć otrzymany wyrok wraz z nadaną klauzulą wykonalności. W podaniu warto też wskazać, z jakich elementów majątku dłużnika można dokonać egzekucji. Jeżeli zatem masz wiedzę o numerach rachunków bankowych alimenciarza, o tym czy posiada jakieś nieruchomości, samochód, wartościowe rzeczy, a także gdzie pracuje, warto o tym poinformować komornika. Gdy okaże się, że alimenciarz jest wypłacalny, łatwiej będzie „ściągnąć” należne alimenty. Co istotne, możesz wybrać dowolnego komornika. Listę wszystkich komorników sądowych znajdziesz na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

Jak wyegzekwować alimenty, gdy egzekucja okaże się bezskuteczna?

Może się jednak zdarzyć, że komornik nie znajdzie żadnych składników majątku alimenciarza i w konsekwencji stwierdzi, że egzekucja nie jest możliwa. Nie oznacza to jednak utraty szansy na uzyskanie pieniędzy z alimentów. Jak wyegzekwować alimenty w takiej sytuacji? Wtedy można zwrócić się do gminy z wnioskiem o podjęcie działań wobec dłużnika alimentacyjnego. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie komornika o bezskuteczności egzekucji. Gmina w takiej sytuacji zwróci się do właściwego urzędu pracy o przedstawienie informacji o możliwościach aktywizacji zawodowej dłużnika albo zwróci się do starosty o skierowanie alimenciarza do prac, organizowanych na zasadach robót publicznych. Dodatkowo, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na jedną osobę nie przekroczy kwoty 725 złotych, można otrzymać świadczenia z tak zwanego funduszu alimentacyjnego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *