fcsd.pl

Biznes, Finanse, Prawo, Polityka, Nauka

FinansePrawo

Dlaczego ubezpieczenia komunikacyjne warto kupować w pakiecie?

Dlaczego ubezpieczenia komunikacyjne warto kupować w pakiecie?

Polisy komunikacyjne zaliczane są do świadczeń majątkowych II działu, określonych przez polskie ustawodawstwo regulacjami z dnia 22 maja 2003 roku. Wyjaśniamy, dlaczego świadczenia te warto kupować jako elementy szerszych pakietów, a nie odrębne produkty.

OC/AC

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jest obowiązkową polisą komunikacyjną. Odszkodowanie w ramach świadczenia zostaje wypłacone w przypadku uszkodzenia innego pojazdu przez ubezpieczonego kierowcę lub spowodowania przez niego krzywd u osób trzecich. Ochrona OC dotyczy również pasażerów znajdujących się w samochodzie prowadzonym przez sprawcę wypadku. AC należy z kolei do polis dobrowolnych. W ramach ubezpieczenia ochroną objęty jest pojazd – zarówno podczas wypadku, jak i w sytuacji awarii, zniszczenia bądź kradzieży. Pakiet OC i AC to produkt łączący oba wyżej opisane świadczenia. Kupując je łącznie, klienci mogą liczyć na specjalne rabaty. Nierzadko do oferty są również dołączane dodatkowe bonusy. Pakiet zapewnia kompleksową ochronę i pomoc osobom znajdującym się w aucie w czasie kolizji lub awarii. Odszkodowanie zostaje również wypłacone w przypadku uszkodzenia samochodu bądź jednośladu. Internetowa porównywarka CUK umożliwia znalezienie najkorzystniejszej polisy spośród ofert wielu towarzystw ubezpieczeniowych, oraz zakup najlepszej opcji – bez wychodzenia z domu.

OC/AC wraz z NNW

Pakiet poszerzony o dodatkową polisę, zabezpieczającą przed następstwami nieszczęśliwych wypadków, uprawnia kierującego pojazdem do skorzystania z pomocy w przypadku kolizji spowodowanej przez niego samego. Ochroną objęte są również pozostałe osoby znajdujące się w samochodzie w momencie wypadku. Wysokość odszkodowania zależy od rodzaju szkód, wielkości doznanego uszczerbku na zdrowiu oraz sumy ubezpieczenia.

OC z Minicasco

Minicasco to wersja dobrowolnej polisy o mniejszym zakresie ochrony. Wypłata odszkodowania następuje jedynie w przypadku całkowitego uszkodzenia pojazdu lub jego kradzieży.

Ubezpieczenia kupowane w pakiecie to przede wszystkim oszczędność pieniędzy. To również wygoda w momencie zakupu, jak i kompleksowa ochrona w razie wypadku lub awarii w trakcie podróży. Warto pamiętać, by przy wyborze odpowiedniej opcji nie kierować jedynie ceną świadczenia, ale i zakresem danej oferty.

Udostępnij