fcsd.pl

Biznes, Finanse, Prawo, Polityka, Nauka

Biznes

Czym jest Dyrektywa Omnibus?

Czym jest Dyrektywa Omnibus?

Dyrektywa Omnibus to odpowiedź na głośne „Dość!” wykrzyczane przez konsumentów zamieszkujących w krajach Unii Europejskiej. Dość sztucznym obniżkom cen; dość kupowaniu opinii; dość utrudnianiu kontaktu z przedsiębiorcą. Choć nowe przepisy  przyniosą szereg korzyści, to wywołują wiele sprzecznych emocji. Z jednej strony wykluczą nieuczciwe praktyki i sprzyjać będą firmom sanującym klientów. Z drugiej jednak nietrudno naruszyć przepisy niecelowo, a kary są wysokie.

Czym jest dyrektywa Omnibus?

Słysząc hasło „dyrektywa Omnibus” wielu przedsiębiorców wzdyga się nerwowo. Owszem, nowe przepisy wprowadzają sporo zmian, ale  jednocześnie upraszczają kontakt na linii firma–klient. Można wręcz śmiało powiedzieć, że dyrektywa Omnibus przywraca przedsiębiorczości ludzką twarz.

Jakie jej zmiany budzą największe zainteresowanie? Z pewnością jest to zakończenie praktyk złudnych obniżek cen. Chodzi tu o wszystkie te sytuacje, gdy cena uprzednio była podwyższana, by po późniejszym  naliczeniu rabatu, prezentował się on bardziej kusząco dla klientów. Obecnie konieczne jest zaprezentowanie poza ceną bieżącą, również tej najniższej obowiązującej w ciągu 30 dni.

Dyrektywa Omnibus kończy z procederem kupowania opinii o produkcje lub usłudze. Niestety wciąż wielu przedsiębiorców buduje w ten sposób swój biznes… Teraz każda opinia będzie musiała zostać zweryfikowana! Niezbędny będzie dowód na to, że dodająca opinię osoba w istocie kupiła bądź używała danego produktu lub usługi. To położy też kres wystawianiu negatywnych opinii przez nieuczciwą konkurencję!

Jeśli przedsiębiorca wykorzystuje w prowadzonej działalności narzędzia dostosowujące cenę do grupy klientów, będzie musiał o tym poinformować. Mowa tu o sytuacjach, gdy cena produktu lub usługi jest zmienna w zależności aktywności danego klienta w sieci.

Istotne jest też wprowadzenia nakazu czytelnego podawania danych kontaktowych. Klient ma prawo znać adres pocztowy, e-mail i numer telefonu, umożliwiające kontakt z przedsiębiorcą.

Kogo obowiązuje dyrektywa Omnibus?

Dyrektywa Omnibus nie obowiązuje wszystkich przedsiębiorców. Dotyczy tylko tych. którzy działają w handlu (tradycyjnym i e-commerce). Jednak i tu nie wszyscy muszą się martwić nowymi regulacjami. W przypadku platform sprzedażowych czy marketplace, które są tylko pośrednikiem w sprzedaży, dyrektywa Omnibus nie ma zastosowania.

Czy warto bagatelizować przepisy? Zdecydowanie nie! Najniższa kara wynosi 20 000 zł, a w przypadku tych przedsiębiorców, którzy będą celowo łamać przepisy – nawet  2 000 000 zł. Jeśli natomiast klient złoży do UOKiK skargę, wówczas za nieuczciwe traktowanie klienta może zostać nałożona na przedsiębiorcę kara w wysokości 10% rocznych obrotów.

Kiedy dyrektywa Omnibus wchodzi w życie?

Już weszła! Tak, dyrektywa Omnibus obowiązuje polskich przedsiębiorców sektora handlowego od 1 stycznia 2023 r. Po podpisaniu dokumentu przez prezydenta 6 grudnia 2022 r. nowe przepisy zostały wprowadzone do Dziennika Ustaw 12 grudnia 2022 r.  Wielu przedsiębiorców liczyło, że prace legislacyjne mogą się wydłużyć do końca pierwszego kwartału 2023 r. Tak się jednak nie stało i dyrektywa Omnibus wraz z nowym rokiem, zaczęła obowiązywać w Polsce.

Materiał zewnętrzny

Udostępnij