fcsd.pl

Biznes, Finanse, Prawo, Polityka, Nauka

Prawo

Mediacje sądowe – dlaczego warto z nich korzystać?

Mediacje sądowe – dlaczego warto z nich korzystać?

Konflikty i spory zdarzają się zarówno w rodzinach, jak i z osobami, z którym wcześniej w ogóle się nie znaliśmy. Wypracowanie ugody to czasami bardzo długi i żmudny proces, który bardzo często dokonuje się dopiero w sądzie. Zawsze jednak można skorzystać z profesjonalnej pomocy, jaką są mediacje sądowe. Jakie warunki trzeba spełnić, aby naszą sprawę wspomógł mediator?

Mediacja sądowa – co to takiego?

Mediacje sądowe to nic innego jak sposób na rozwiązanie sporu i osiągnięcie ugody. Są one prowadzone przez odpowiednio wykwalifikowanego pracownika, które stosuje różnorodne formy i sposoby, aby strony były w stanie wypracować kompromis. Na pewno nie jest to łatwe zadanie, ale okazuje się, że w niektórych przypadkach przynosi bardzo dobre rezultaty. Sprawa, która trafiła do sądu, może być na wniosek urzędu skierowana do mediacji, ale mediacje sądowe mogą być również przyznane na wniosek stron. Warto zdecydować się na taką dodatkową pomoc, ponieważ w czasie spokojnej rozmowy znacznie łatwiej wypracować wspólne zdanie i tym samym zakończyć trudny konflikt.

Zazwyczaj każda ze stron jest przychylna mediacjom sądowym i nie ma nic przeciwko ich zastosowaniu, ale warto pamiętać, że udział w mediacjach jest całkowicie dobrowolny i nikt nie może nas do nich zmusić. Obecne prawo przewiduje również pierwsze spotkanie mediatora ze stronami, które ma mieć charakter całkowicie informujący o możliwości przeprowadzenia mediacji – zdecydowanie warto więc nie uchylać się od niego, a stawić się na spotkanie i dopiero wtedy ewentualne podjąć decyzję o chęci uczestnictwa w mediacjach sądowych.

Mediator sądowy

Każda mediacja sądowa prowadzona jest przez odpowiednio wykwalifikowaną osobę, jaką jest mediator sądowy. Jest to osoba, która musi się w swojej pracy wykazywać bezstronnością i uczciwością. Przede wszystkim każdą sprawę prowadzi tak, aby możliwe było wypracowanie ugody między stronami – konieczna więc jest odpowiednia atmosfera oraz całkowite poczucie poufności – mediator wszystkie informacje, jakie zbierze podczas spotkań, zachowuje wyłącznie dla siebie.

W jakich sprawach mogą być prowadzone mediacje?

Mediacja sądowa może być przyznana między innymi w takich sprawach jak rozwód i separacja, a także inne sprawy i problemy rodzinne, w zakresie stosunków między rodzicami a dziećmi, w sprawach dotyczących prawa pracy, w sprawach gospodarczych oraz innych sprawach cywilnych, w których dopuszcza się zawarcie ugody. Szerokie spektrum spraw pozwala więc na skorzystanie z pomocy mediatora w przypadku bardzo wielu sporów i problemów zarówno w rodzinie, jak i w pracy oraz w wielu innych okolicznościach.

Zalety i korzyści mediacji sądowych

Mediacje sądowe to szereg zalet oraz realne korzyści. Przede wszystkim oszczędzamy czas i pieniądze, jakie związane są z postępowaniem sądowym, a także pozwalają na wypracowanie takiej ugody, która jest akceptowalna przez jedną i drugą stronę. Mają one również dobre rokowania na przyszłość, ponieważ bardzo często wpływają na utrzymanie poprawnych stosunków między stronami w przyszłości. Mediacje mają również służyć temu, aby każda ze stron czuła się równorzędnie, a także spojrzała na sprawę z innej perspektywy, co zawsze przynosi dobre rezultaty w kontaktach międzyludzkich. Ugodowa atmosfera na mediacjach sprzyja również podzieleniu się i opowiedzeniu o swoich krzywdach każdej ze stron, o swoim poczuciu niesprawiedliwości, co jest pewnego rodzaju oczyszczeniem emocjonalnym i w konsekwencji pozwala na głębsze przyjrzenie się konfliktowi, który trawi rodzinę czy znajomych, a to dobry grunt dla ugody.

Udostępnij