fcsd.pl

Biznes, Finanse, Prawo, Polityka, Nauka

Biznes

Zapomniałeś opłacić firmowe rachunki za prąd? Sprawdź, co dalej

Zapomniałeś opłacić firmowe rachunki za prąd? Sprawdź, co dalej

Każdemu zdarza się o czymś zapomnieć – czasami są to kwestie prozaiczne, czasami jednak zdecydowanie ważniejsze, jak np. firmowy rachunek za prąd. W takiej sytuacji istotne jest jak najszybsze uregulowanie zaległej należności, które pozwoli uniknąć konsekwencji płynących z braku terminowej opłaty. Wyjaśniamy, co się dzieje, kiedy wpłata za energię elektryczną nie dotrze w terminie!

Przypomnienie o wpłacie

Po upływie terminu płatności firmowego rachunku za prąd do klienta wysyłane jest przypomnienie o nieuiszczonej opłacie. Znajduje się w nim również nowa data uregulowania płatności. Jeżeli rachunek nie zostanie opłacony w wyznaczonym, nowym terminie, wysyłane jest ponowne powiadomienie.

Upomnienie i nakaz zapłaty

Jeśli po otrzymaniu dwóch poprzednich powiadomień opłata za energię elektryczną nadal nie dotrze do sprzedawcy, ma on prawo wysłać ostateczne zawiadomienie, zawierające nakaz zapłaty za prąd w terminie 14 dni. Na tym etapie przedsiębiorca zostaje również poinformowany o konsekwencjach, jakie wiążą się z brakiem terminowej płatności za energię elektryczną.

Wstrzymanie dostawy energii

W sytuacji, kiedy po ostatecznym zawiadomieniu firmowa faktura nadal nie zostanie opłacona, sprzedawca prądu ma prawo przekazać dystrybutorowi dyspozycję wstrzymania dostaw energii elektrycznej z powodu braku zapłaty. Zazwyczaj dzieje się to po 30 dniach od pierwotnego terminu płatności. Dodatkowo, sprzedawca może również wystąpić o zdemontowanie licznika energii.

Terminowa płatność faktur w przypadku firm jest niezwykle ważna, szczególnie jeśli chodzi o rachunek za prąd. Pozwala ona uniknąć przestoju wynikającego z braku dostępu do energii elektrycznej, a tym samym wynikających z tego strat. Niezależnie od przyczyny pominięcia wpłaty, należy ją jak najszybciej uregulować. Dzięki temu przedsiębiorca nie będzie narażony na koszty związane z brakiem terminowej opłaty (np. odsetki lub ewentualne koszty ponownego założenia licznika).

Więcej na temat energii dla firm znajdziesz na stronie: https://poprostuenergia.pl/prad-dla-firmy/

Udostępnij