fcsd.pl

Biznes, Finanse, Prawo, Polityka, Nauka

Finanse

Zasiłek w Niemczech – rodzaje i warunki otrzymania zasiłków

Zasiłek w Niemczech – rodzaje i warunki otrzymania zasiłków

Mieszkasz i pracujesz za granicą? Sprawdź, jaki możesz otrzymać zasiłek. Niemcy przyznają świadczenia rodzinne dla bezrobotnych oraz kilka innych. Komu należą się pieniądze? W poniższym artykule objaśniamy zasady otrzymywania wybranych zasiłków.

Kindergeld – rodzinny zasiłek Niemcy

O rodziny zasiłek w Niemczech mogą ubiegać się osoby posiadające nieograniczony obowiązek podatkowy w tym kraju, czyli legalnie zatrudnione u pracodawcy, oddelegowane z polskiej firmy albo prowadzące własną działalność gospodarczą. Świadczenie przyznawane jest na pociechy rodzone, przysposobione albo dzieci współmałżonka mieszkające w Polsce, albo w Niemczech, w wieku do 25 lat, pod warunkiem, że uczęszczają do szkoły lub na studia. W przypadku dzieci niepełnosprawnych uczących się nie ma ograniczenia wiekowego. Jedynym warunkiem w tej sytuacji jest fakt wystąpienia niepełnosprawności przed ukończeniem przez dziecko 25. roku życia.

Pieniądze wypłacane są regularnie raz w miesiącu, a ich suma zależy od liczby dzieci. Na pierwsze i drugie dziecko przypada po 204 euro, na trzecie – 210, a na każde kolejne dziecko 235 euro.

Poza Kindergeld legalnie zatrudnieni w Niemczech rodzice mogą otrzymać też specjalny zasiłek dla dzieci Kinderzuschlag w wysokości do 185 euro na każdą pociechę. Przysługuje on rodzinom o niskich dochodach.

Aby otrzymać oba świadczenia, należy złożyć specjalne wnioski. Można to zrobić osobiście albo przez pełnomocnika (np. doradcę podatkowego) w Familienkasse (Kasie Świadczeń Rodzinnych) właściwej ze względu na miejsce zamieszkania.

Zasiłek dla bezrobotnych

Osoby bezrobotne mieszkające w Republice Federalnej Niemiec mogą starać się o odpowiedni zasiłek. Niemcy przyznają dwa rodzaje świadczeń: Arbeidslosengeld (ALG I, czyli środki dla osób poszukujących zatrudnienia), a także Arbeidslosengeld II (ALG II przeznaczony na pokrycie kosztów życia). Aby je otrzymać, należy zarejestrować się w Agentur für Arbeit (niemieckim urzędzie pracy) i złożyć stosowne wnioski. Wymagane jest też spełnienie kilku warunków. Do najważniejszych należą konieczność posiadania meldunku na obszarze Niemiec, odpowiedniego wieku (poniżej wieku emerytalnego) oraz przepracowanie minimum 365 dni w ciągu ostatnich 2 lat przed utratą pracy. Wysokość zasiłku w Niemczech dla bezrobotnych zależy od kwoty ostatniego wynagrodzenia oraz sytuacji rodzinnej. Osoby bezdzietne, samotne otrzymują 60% dotychczasowego dochodu netto, a rodzice dzieci niepełnoletnich oraz osoby poniżej 18. roku życia dostają 67% owego dochodu.

Udostępnij