fcsd.pl

Biznes, Finanse, Prawo, Polityka, Nauka

Finanse

Wniosek o przywróceniu terminu zus

Wniosek o przywróceniu terminu zus

Każdy przedsiębiorca podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu, wypadkowemu oraz zdrowotnemu. Wszystkie składki należy płacić w określonym terminie, a jego przekroczenie może wiązać się z niemiłymi konsekwencjami. Dobrowolnym ubezpieczeniem dla przedsiębiorcy jest jedynie ubezpieczenie chorobowe.

Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe

Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe daje przedsiębiorcom gwarancję uzyskania zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, świadczenia rehabilitacyjnego oraz zasiłku opiekuńczego. Nic więc dziwnego, że większość przedsiębiorców decyduje się na to ubezpieczenie. Warto jednak pamiętać o tym, że jeśli zapomnimy opłacić ubezpieczenia w terminie, to żadne świadczenia nie będą nam przysługiwać. W przypadku choroby bądź innego zdarzenia nie dostaniemy nic. Na szczęście można złożyć wniosek o przywrócenie terminu ZUS. Nikt nam jednak o tym nie przypomni, więc sami musimy pamiętać o tym, żeby wypełnić potrzebne formalności.

Jeżeli nie zapłacimy składki w terminie bądź zapłacimy mniejszą kwotę niż powinniśmy, to automatycznie tracimy prawo do ewentualnego zasiłku chorobowego i innych świadczeń. ZUS nie poinformuje nas o tym, ponieważ nie ma takiego obowiązku. Sami musimy pilnować tego, żeby składki były płacone w odpowiedniej wysokości i terminie.

Wniosek o przywrócenie terminu

Jeśli wiemy, że nie zapłaciliśmy składki na ubezpieczenie chorobowe w terminie, to powinniśmy udać się do urzędu i złożyć wniosek o przywrócenie terminu ZUS. W uzasadnionych przypadkach ZUS może wyrazić zgodę na opłacenie składki po terminie i w ten sposób nie stracimy uprawnień. Warto z takiego rozwiązania korzystać, ponieważ urzędnicy zazwyczaj pozytywnie rozpatrują tego typu wnioski. Należy jednak odpowiednio się przygotować i pamiętać o wszystkich formalnościach. Wzór wniosku można bez problemu znaleźć w Internecie razem z informacją w jaki sposób go prawidłowo wypełnić. Jeżeli mamy zatrudnionego księgowego, to z całą pewnością będzie on wiedział jak nam pomóc w takiej sytuacji.

Napisanie wniosku o przywrócenie terminu nie jest sformalizowane, więc nie ma określonej zasady w jaki sposób go wypełnić. Najważniejsze jest to, żeby odpowiednio uzasadnić swoją prośbę. Jeśli zawsze płacimy składki w terminie i jednorazowo nie udało nam się tego uczynić, to zapewne nie będziemy mieć problemów i nasz wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie. W gorszej sytuacji są Ci przedsiębiorcy, którzy nagminnie nie opłacają składek w terminie.

Zmiany w 2022 roku

Od początku 2022 roku obowiązują nowe przepisy, które pozornie działają na korzyść przedsiębiorcy. Zmiana polega na tym, że nieopłacenie dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego w terminie nie jest jednoznaczne z tym, że tracimy uprawnienia do zasiłku oraz innych świadczeń. Jednak jeżeli przedsiębiorca zachoruje i nie ma opłaconej składki w terminie, to najpierw musi zapłacić zaległe składki, żeby móc dostać zasiłek. Zadłużenie w wysokości ponad 30 zł może skutkować wstrzymaniem wypłaty należnych nam zasiłków. Warto więc zawsze opłacać składki w terminie i sprawdzać, czy są one w odpowiedniej wysokości. Jak widać nawet niewielkie zadłużenie może przyczynić się do nieprzyjemnej dla nas sytuacji.

Wnioski o wyrażenie zgody na opłacenie składek po terminie można składać do 30 czerwca 2022 roku. Jeżeli mamy jakieś zaległości bądź chcemy być pewni, że wszystko jest w porządku z naszym ubezpieczeniem zdrowotnym, to powinniśmy wszystko dokładnie sprawdzić, żeby w razie nieścisłości móc złożyć wniosek w terminie.

Udostępnij